ORIGINS Plantscription Anti-Aging Eye Treatment

photo 1Ban đầu thì mình không có định mua em này, mà tăm em Caudalie Premier Cru The Eye Cream 😀  (vì đang dùng em Caudalie Premier Cru The Cream và cảm thấy khá hài lòng, nên muốn nhích em kem mắt cùng bộ ^^).

Về em này, trước đây mình mua nhiều đồ Origins, có sample em này và cả sample em ORIGINS Plantscription Anti-Aging Eye cream nhưng không dùng mà đưa bạn của mình dùng. Phản hồi của bạn mình về em treatment này khá tích cực, khen ngợi nhiều, và chê em cream 😀

Continue reading

Advertisements